De Visbuddies zijn een groep vrijwilligers die volledig afhankelijk is van giften. De groep werkt volledig kosten dekkend. Dat betekent dat er ook geen vermogen wordt opgebouwd. Een eventueel overschot wordt gereserveerd voor de volgende visbuddiesdag. Onderstaande bedrijven/instanties hebben de visbuddiesdag mogelijk gemaakt;

 

 

 

 

 

 

Toms Creek verzorgd de locatie de lunch en natuurlijk heel veel vis plezier.

Rabo Clubkas campagne

Dankzij de Rabo clubkas campagne kunnen verenigingen zich aanmelden voor een financiële ondersteuning voor projecten van die verenigingen. Ook dit jaar meldt de vereniging zich weer aan.

Sportvisserij Midwest Nederland

De federatie, die de belangen van de  hengelsportverenigingen in deze regio vertegenwoordigd, heeft een bijdrage geleverd voor de visbuddiesdag.

Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten

De hengelsportvereniging draagt de visbuddies een warm hart toe en staat garant voor de kosten die overblijven nadat alle sponsorgelden zijn verwerkt.

KFD

KFD staat voor Kids Fishing Derby. Zij organiseren een dag voor kinderen tot 14 jaar op de vijvers van Tom’s Creek.
De opbrengsten van die dag gaan naar een goed doel.

Zonder onze sponsoren is de organisatie van deze dag niet te verwezenlijken. Wij danken onze sponsoren dan ook voor hun inbreng en spreken de wens uit ook in de toekomst op hun medewerking te mogen rekenen.